blog-image

İlişki Karakterimiz

Erikson bir insan ömrünü 8 evreye ayırmıştır. Her evre içerisinde bir gelişim görevi, krizi ve başarılı şekilde kriz çözümlenebildiği takdirde kazanılacak özelliği mevcuttur.

İlk evre “Temel Güvene Karşı Güvensizlik”tir. Yeni doğanın ihtiyaçları, annesi veya bakım vereni tarafından en uygun düzey ve koşullarda karşılanırsa; yeni doğan, anneye veya bakım verene ve yaşama karşı güven algısı geliştirecektir. Güven duygusu içerisinde yetişen birey için olumlu benlik ve olumlu başkaları söz konusudur.  

Güven duygusu ve olumlu benlik algısı ile yetişen birey, ilişkilerinde güvenli bağlanma geliştirecektir. İlişkilerinde daha sağlıklı, olumlu, güvengen davranışlar sergileyecektir. Birey mevcut sosyal çevresinde ilişkilerini sürdürebilme, yeni ve farklı sosyal çevrelere katılabilme, yeni deneyimler edinebilme, ilişki başlatabilme, sürdürebilme ve sonlandırabilme yetkinliğine sahip olacaktır. Olumlu benlik algısının getirisi olarak empati ve sempatinin arasındaki ayrımı yapabilerek kendisinin ve ilişkide bulunduğu kimsenin istek ve ihtiyaçları arasında dengeyi kurabilecektir.

Aksi durumda yeni doğanın ihtiyaçlarında ihmal söz konusu olduğunda ise güvensizlik baş gösterecek ve sonraki yaşamını olumsuz yönde etkileyecektir. Güvensizlik duygusu içerisinde yetişen bireyin, geliştirdiği benlik algısı yaşadığı ihmal durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Her ne kadar etmenler farklılık gösterse de temel etmen ebeveyn tutumlarıdır. Katı ve baskıcı ebeveyn tutumları kaçıngan bağlanmaya sebep olurken, tutarsız ebeveyn tutumları kaygılı bağlanmaya sebep olabilmektedir. Kaçıngan bağlanmada olumlu benlik ve olumsuz başkaları, kaygılı bağlanmada olumsuz benlik ve olumlu başkaları olarak gelişim göstermektedir.

Kaçıngan bağlanma geliştiren birey, fiziksel ve duygusal yakınlık geliştirememekten kaynaklanan uzun süreli ilişki kuramama hatalarını tekrarlayan kimse olarak tanımlanabilmektedir. Kaygılı bağlanma geliştiren bireyin ise reddedilme, terk edilme ve yalnız kalma gibi durumlara karşı gelişmiş olan köklü ve yüksek bir korkusu söz konusudur .

Yukarıda yer alan metin; mevcut, sonlandırdığımız ya da başlayacağımız ilişkilerimizdeki temel bir problem noktası ya da kısır bir döngü söz konusu ise bunlara dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak amaçlı bir yazıdır. Tanı koyma, “Problem sen de değil!” amaçlı değildir. 

https://newspdr.com/

Ayşe VAROL

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!