blog-image

İLETİŞİMİN TEMEL BECERİLERİ: DİNLEMEK

İletişim, günümüzün en önemli konularından biridir. Karşılıklı ileti alışverişine dayalı olan iletişim alanında dikkat edilmesi gereken en önemli husus kuşkusuz iletişimin sağlıklı tamamlanabilmesidir. Yapılan araştırmalar, iletişim bozukluğu olarak da tanımlanabilen karşılıklı anlaşma güçlüklerinin ya da diyalog eksikliklerinin birbirini dinleme eksikliğinden kaynaklandığını ortaya çıkartmaktadır.

Dinleme iletişimin en temel alanlarından biridir. Empatik iletişimin gerçekleşmesinde dinleme en önemli unsurdur. Karşımızdaki kişiyi işitmek yeterli olmaz. Onun söylediklerini anlamak, düşünmek, etkin bir dinleyici olmak gerekir. Gerçek dinleme söylenenleri dikkatimizi tam vermemiz ve onları anlamamız anlamına gelir.

Dinleme Türleri

Görünüşte dinleme; aslında dinlememek sadece dinliyormuş gibi yapmaktır.

Seçerek dinleme; bir anlamda algıda seçicilikle ilgilidir. Bir annenin bir oda dolusu çocuğun sesi varken, kendi çocuğunun ağlayışını ayırt etmesi gibi.

Saplantılı dinleme: Bu tür dinleyiciler siz ne derseniz deyin kendi duymak istediğini duyar, bu tür dinleyicilerle belli bir noktaya ya da ortak paydaya gelmek çok zordur.

Savunucu dinleme: Bu tür dinleyiciler yapılan her tür konuşmayı kendilerine yönelik bir saldırı gibi algılarlar ve sürekli savunma durumundadırlar.

Tuzak kurucu dinleme: Bu dinleyiciler sinsice bir çaba içindedirler. Daha önceden yapılmış planları vardır, konuşmacıyı usta sorularla tuzağa çekerler.

Yüzeysel dinleme: Yüzeysel dinleyici konuşmanın ayrıntılarına dikkat etmez, genel konu ve içerik hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir.

Edilgen dinleme: Dinleyici söylenen her şeyi dinler ama tamamen pasiftir, konuşmaya herhangi bir katkı sunmaz, eleştiri getirmez, sadece dinler.

Etkin dinleme: Etkin dinleme görünen mesajın arkasındaki gerçek mesajın ortaya çıkmasını etkin dinleme de konuşmacı kendisinin ve söylediklerinin önemsendiğini hisseder, böylece kendini daha iyi ifade eder, aldığı geri iletiler olaya daha objektif bakmasını sağlar, sevgi ve saygı ortamı oluşturur, kabul edilmek konuşmacıda özgüven oluşturur.

https://newspdr.com/

İrem Fulya Özkan

Akademisyen / Tasarımcı

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!