blog-image

FLÖRT ŞİDDETİ

    İnsanlık tarihi kadar eski olan şiddet, ülkemizde ve dünyada da sürekli artarak kendine üst sıralarda yer bulan bir konudur. Şiddet, sürekli değişmiş ve kendi içinde çeşitlenmiştir. Fiziksel şiddet, akran şiddeti, duygusal şiddet gibi çeşitli başlıklarda incelenmektedir. Bunlardan birisi de flört şiddetidir. Toplumumuzda yaşayan gençlerin duygusal ve cinsel gelişimleri çoğunlukla yok sayılmaktadır. Gençler arasında meşru bir ilişki olarak görülmeyen flört, flört şiddetinin de yalnızca yetişkinlik döneminde yaşandığı düşüncelerine sebep olmaktadır. Hâlbuki flört şiddeti; yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durumdan bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. Peki, nedir bu flört şiddeti?

Flört şiddeti; karşı cinsteki sevgilinin fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet içerikli davranışlarda bulunması olarak tanımlanır. Flört şiddeti, heteroseksüel veya homoseksüel ilişkilerde ortaya çıkabilmektedir. Yapılan araştırmalar adolesan dönemde flört şiddeti görülme sıklığının diğer dönemlere göre daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Adolesan dönem, erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu sebeple de adolesan dönem bireylerinde devam eden psiko-sosyal gelişim onların daha kırılgan ve hassas olmalarına, şiddetten de daha çok etkilenmelerine neden olur. Cinsiyetlere göre görülme olasılığını inceleyen araştırmalarda ise flört şiddetinin yaygınlık oranının genç kadınlarda genç erkeklere kıyasla daha fazla olduğu bildirilmiştir. Özellikle son birkaç yıldır flört şiddeti, gençlerin ve yetişkinlerin romantik ilişkilerinde büyük bir sorun niteliği oluşturmaktadır.

Flört şiddeti altı başlıkta incelenebilir:

  • · Fiziksel Şiddet: Partnerlerden birinin, diğerine zarar veren eylemlerde bulunmasıdır. Vurmak, dövmek, silahla yaralamak, itmek, boğmak gibi davranışlar buna örnektir.

· Psikolojik Şiddet:  Partnerlerden birinin diğerine karşı yapmış olduğu öz-saygı zedeleyici, değersizlik duygusu uyandıran, gurur kırıcı her türlü söz ve davranışlar bütünüdür.  Küfür etmek, dalga geçmek, küçük düşürmek, ilgisiz bırakmak gibi davranışlar psikolojik şiddete örnektir.

· Cinsel Şiddet: Partnerlerden birinin istemediği halde diğeri tarafından cinsel ilişkiye zorlanması durumudur. Taciz, tecavüz gibi davranışlar cinsel şiddete örnek olarak gösterilebilir.

· Sosyal Şiddet: Partnerlerden birinin diğer partnerin ailesini, arkadaşlarını ve sosyal çevresiyle olan ilişkilerini kısıtlaması veya engellemesi davranışıdır.

· Dijital Şiddet: Partnerlerden birinin, diğer partneri teknolojik aletleri kullanarak takip ve tehdit etmesi durumudur. Partnerinin telefonuna takip cihazı yerleştirmek, sürekli sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, sosyal medya hesaplarının şifresini istemek gibi davranışları içerir.

· Israrlı Takip Şiddeti:  Partnerlerden birinin diğerini sürekli olarak izlemesi veya ayrılmış olmaları durumunda bile takip ederek rahatsızlık vermesi durumudur.

Flört Şiddetini Doğuran Sebepler

    Flört şiddetini doğuran sebeplerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

- Flört edilen partnerin ruhsal ve davranışsal bozukluklarının olması,

- Problem çözme ve stresle başa çıkmadaki yetersizlikleri,

- Geçmiş yaşantılarında aile içinde veya dışında şiddete uğraması,

- Aile tarafından özellikle çocukluk döneminde ihmal edilmesi veya yok sayılması,

- İletişim kurmada problem yaşaması

- İçinde yaşanılan kültürel yapı ile cinsiyetlerin rollerine yüklenmiş olan anlamlar  flört şiddetini doğuran sebepler arasındadır.

Flört Şiddetinin Sonuçları

    Ergen ve genç yetişkinlerde daha sık görülen flört şiddetinin genellikle ilişkideki partnerler üzerinde birbirinden farklı zararlı etkileri bulunur.

- Anksiyete

- Depresyon

- Yeme bozuklukları

- İntihar

- Öfke kontrol bozuklukları

- Alkol/madde bağımlılığı

- Travma sonrası stres bozukluğu

Flört Şiddetinin Önlenmesi

    Flört şiddetinin önlemesi için yapılacak ilk şey yaşanan ilişkinin gerçekten güvenli bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Güvenli olmayan ilişki zaten içinde şiddeti barındırarak kişinin huzurunu bozacaktır. Güvenli ilişkinin özellikleri ise şu şekilde gösterilebilmektedir:

- Kendi duygu, düşünce ve isteklerinin farkında olarak bunları rahat bir şekilde ifade edebilmek,

- Zorunluluk ya da partnerini memnun etmek için değil de kendi isteği için “evet” diyebilmek, bazı durum, olay ve fiilleri kabul edebilmek,

- Hiçbir şekilde suçlu hissetmeden “hayır” diyebilmek, özgürce reddedebilmek,

- İlişki sırasında ortaya çıkan iletişim çatışmaları, fikir farklılıkları ve duygularını dile getirirken kendini güvende hissedebilmek,

- Herhangi bir şeyden (arkadaş, meslek, hobi vs) ödün vermek zorunda bırakılmamak,

- Duyguları ve yaptıkları arasında uyumsuzluk yaşamamak,

- İlişki içinde eşitlik duygusunun hakimiyetini hissetmek,

- Başkasından değil, kendi mutluluğundan sorumlu olmaktır.

 Son olarak unutulmaması gereken birkaç bilgi ile yazımı sonlandırıyor olacağım. Flört şiddeti, her birey için yaşanılması zor bir durumdur. Fakat şiddeti yaşamak kadar anlatmak da zordur. Herhangi bir müdahale işlemi sırasında şiddetin türleri arasında kıyaslama ve derecelendirme yapılmamalıdır. Yaşanan flört şiddetinin suç sayılabilecek nitelikte davranışları da içinde barındırdığı unutulmamalı ve krize müdahalede tek bir yöntemle değil de birden fazla yöntemin uygulanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


https://newspdr.com/

Eda Selin Şahin

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden 2022 yılında mezun oldum. Eğitim hayatım süresince çeşitli kurum ve kuruluşlarda gönüllü ve zorunlu stajlar yaptım. Halen ruh sağlığı alanında hizmet veren birçok topluluk ve platformda çeşitli görevlerime devam etmekteyim.

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!