blog-image

İletişim Stratejileri

İletişim Stratejileri

Değişen dünyanın gelişen teknolojisinde, tasarım ürünlerinin fonksiyonellikleri yanında, satın alınmaları için, tüketicilerin o markadan hoşlanması da gerekmektedir. Endüstriyel toplum yapısında, üretim ve tüketim ilişkilerinde tanıtım veya reklam tasarımındaki başarı; tüketici hedef kitleye verilmek istenilen mesajın en kısa yoldan, en doğru kanak ile ve en net ifadelerle ulaştırılması ile mümkündür.

  Bu bağlamda, hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın güçleşmesi ve maliyetlerin artması ve buna karşın tüketicilerin değişen ve artan iletişim talepleri, şirketlerin iletişim konusundaki arayışlarını hızlandırmış ve bu arayışlar sonucunda pazarlama iletişimi kavramı doğmuştur. 

Pazarlama iletişimi: "Bir kuruluşun var oluşuyla ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı kesimlere neler vadettiği, neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim çabalarının tümüdür.1

(Pazarlama) iletişim stratejisini belirlemek; iletişimin nasıl gerçekleşeceğinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. İletişim stratejileri pazarlama amaçlı ve tüketici hedef kitleye ulaşmayı sağlayacak yol ve yöntemlerin doğru ve verimli şekilde çalışmasını sağlayan seçimlerle ilgilidir. 

   (Pazarlama) iletişim stratejileri temelde; Ürün – Fayda, İmaj – Kimlik ve Ürün – Konumlandırma olarak üç grupta incelenir. Ürün – Fayda stratejisi, tanıtılması gereken ürünün fayda ve fonksiyonlarını tüketici hedef kitleye sunulmasını kapsar. İmaj – Kimlik stratejisi ise, markanın imajını ön plana çıkararak, tüketici hedef kitle üzerinde bir ayrım oluşturulması hedefi ile ilerler. Ürün- Konumlandırma stratejisi de, ürünün tüketici hedef kitlenin zihninde, rakip marka ile karşılaştırılmasını sağlayarak markanın yer etmesini amaçlar.

   Seçilen yöntem ne olursa olsun, atlanmaması gereken tek unsur, stratejilerin satış odaklı olmasının yanı sıra, iletişim yönlü yaklaşımına da özen gösterilmesidir. Böylece, satışları artırmak ve desteklemek, ürün, marka ve imaj farkındalığını sağlamak ve tüketici hedef kitlenin tutum ve davranışlarına etki etmek daha da kolay olur.

1 Anonim. http://koraykirdinli.net/tag/pazarlama-iletisimi/

https://newspdr.com/

İrem Fulya Özkan

Akademisyen / Tasarımcı

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!