Bugun...Cinsel Suçlarda Failin ve Mağdurun Yaşının Önemi


facebook-paylas
Güncelleme: 21-02-2017 23:33:15 Tarih: 20-02-2017 22:07

Cinsel Suçlarda Failin ve Mağdurun Yaşının Önemi

-CİNSEL SUÇLARDA FAİLİN YAŞININ ÖNEMİ

 Fail kavramı, TCK’da tanımlanmamışsa da, doktrinde ittifakla ve özetle “suçu işleyen kişiye fail denir” şeklinde tanımlanmaktadır.

Failin yaşı, TCK’nın genel hükümler kitabının 31. maddesinde “yaş küçüklüğü” başlığı altında düzenlenmiştir.

Türk hukuk sisteminde, failin yaşı bakımından suçlar arasında ayrım yapılmamıştır. Diğer bir deyişle, cinsel suçları işleyen faillerle, başkaca suçları işleyen failler (yaş bakımından) aynı sisteme tabi tutulmaktadır.

TCK’nın 31. maddesinde yaş küçüklüğü bakımından kurulan sistem şu şekildedir:

1- Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, oniki yaşını doldurmamış çocuklar ne suç işlerlerse işlesinler ceza almamaktadırlar. Ancak hakim (veya mahkeme) dilerse bu fail çocuklar hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedebilecektir. Burada hakim (veya mahkeme) somut olayın ve failin niteliklerine göre takdirini yapacaktır.

2- Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olan fail çocuklarda, hakim (veya mahkeme) öncelikle bu çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığına, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişmediğine bakacaktır. Buna göre;

2-a. Şayet fail çocuk işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyorsa veya davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmemişse bu çocuğun da ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu durumda çocuğa çocuklara özgü güvenlik tedbirleri kararı mutlaka verilecektir. Artık hakimin (veya mahkemenin)  takdir hakkı bulunmamaktadır.

2-b. Şayet fail çocuk işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabiliyorsa ve böylelikle fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahipse artık bu çocuk faile ceza verilecektir. Ancak bu durumda ceza indirilerek verilecektir. Burada failin işlediği suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Diğer cezalarda ise, cezanın yarısı indirilecektir. Ancak yarı oranda indirim yapılırken fail çocuğa  verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamayacaktır. Buradaki yedi yıllık sınır her suç bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir.

(3) Suç işlendiği tarihte onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan fail çocuklar hakkında ise, akıl sağlığının yerinde olması halinde, cezalar indirilerek verilmektedir. Bu durumda fail çocuk hakkındaki suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Diğer cezalarda ise, cezanın üçte biri indirilecektir. Bu son durumda fail çocuğa  verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamayacaktır. Buradaki oniki yıllık sınır her suç bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Cinsel Suçlarda Failin ve Mağdurun Yaşının Önemi ile ilgili görsel sonucu

2- CİNSEL SUÇLARDA MAĞDURUN YAŞININ ÖNEMİ

Mağdur kavramı “suçtan doğrudan doğruya etkilenen kisme” şeklinde tanımlanabilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 234/2. maddesi gereğince, mağdur 18 yaşını doldurmamışsa, kendisine karşı işlenen suç hangi suç olursa olsun, eğer vekili yoksa istemine bakılmaksızın onun için bir vekil görevlendirilecektir. Diğer bir deyişle, mağdur çocuğun avukatı yoksa, mahkeme zorunlu olarak çocuk için bir avukat görevlendirmesini barodan isteyecektir.

Cezalandırma konusunda, failin yaşına ilişkin (tüm suçlara uygulanabilir) genel bir hüküm Türk Ceza Kanunu’nda bulunmasına karşın, mağdurun yaşına ilişkin genel bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşılık inceleme konumuz olan cinsel suçlar bakımındansa özel bir düzenleme bulunmaktadır. Hatta öyleki, maddi ceza hukunda sistemin temelde mağdurun yaşı üzerine kurulduğu dahi söylenebilir.

 TCK da sistem kurulurken çocuklara dönük cinsel eylemler cinsel istismar olarak isimlendirilmiştir.

Çocuk mağdurun yaşına göre cinsel suçlarda sistem şu şekildedir:

1- Eğer çocuk 15 yaşını tamamlamamışsa, mağdurun rızası olsa da olmasa da ona karşı yapılacak (cinsel ilişki dahil) her türlü cinsel eylem cinsel istismar olarak kabul edilecektir. Bu durumda fail TCK’nın 103. maddesi uyarınca cezalandırılacaktır.

2- Eğer çocuk 15 yaşını tamamlamışsa, bu durumda  mağdur çocuğun yapılan eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişip gelişmediğine bakılacaktır. Bu tespit sonucuna göre;

2-A. Mağdur çocuğun, eylemin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmediği tespit edilirse, bu çocuğa karşı yapılacak cinsel eylemlerin tamamı (cinsel ilişki dahil) cinsel istismar olarak kabul edilecektir. Bu durumda fail TCK’nın 103. maddesi uyarınca cezalandırılacaktır.

2-B. 15 yaşını tamamlamış mağdur çocuğun, eylemin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmiş olduğu tespit edilirse, bu durumda artık cinsel eylem öncesinde mağdur çocuğa cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedenin uygulanıp uygulanmadığı araştırılacaktır. Araştırma sonucuna göre,

2-B.1. Yapılan eylem öncesinde mağdur çocuğa cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden varsa, eylem cinsel istismar olarak kabul edilecektir. Bu durumda fail TCK’nın 103. maddesi uyarınca cezalandırılacaktır.

2-B.2. Yapılan eylem öncesinde mağdur çocuğa cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden uygulanmamışsa, yani mağdur çocuk kendi isteğiyle cinsel eyleme muhatap olmuşsa artık eylemin cinsel ilişki boyutunda olup olmadığı değerlendirilecektir. Burada varılacak sonuca göre,

2-B.2.a. Yaşanan eylem cinsel ilişki boyutunda değilse yaşanan eylem cinsel suçlardan hiçbirisini oluşturmayacaktır.

2.B.2.b. fail ve mağdur çocuk arasında yaşanan eylem cinsel ilişki boyutuna ulaşmışsa, failin eylemi reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (TCK m.104) olarak vasıflandırılacaktır. Ancak bu suçtan dolayı soruşturma yapılması şikayet önkoşuluna bağlı olduğundan fail şikayet edilmedikçe cezalandırma söz konusu olamayacaktır. Burada şikayet süresi fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Görüldüğü üzere 15-18 yaş arasındaki çocuklar kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye girmiş olsalar dahi, şikayet süresi içinde şikayette bulunulmadıkça fail cezalandırılmamaktadır.

Bu noktada karşımıza şikayet hakkının cinsel ilişkide bulunan çocukta mı yoksa ebeveyn de mi olduğu sorunu karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda doktrinde ve Yargıtay uygulamasında farklı görüş ve kararlar bulunmaktadır. Ancak kanaatimizce, şikayet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan şikayeti bizzat mağdurun yapması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, bize göre ebeveynlerin şikayet hakkı bulunmamakta olup, bizzat ilişkiye giren çocuğun şikayette bulunması gerekmektedir. Bu durumda çocuk kendi isteğiyle ilişkiye girse dahi fail cezalandırılacaktır.

Peki cinsel ilişkiye giren iki tarafında 15-18 yaş aralığında olması halinde hangisinin fail, hangisinin  mağdur olacağı nasıl belirlenecektir? Bu durumda somut olayın özelliklerine bakılarak cinselliğe yönlendiren, cinsel davranışı başlatan kişinin fail diğerinin mağdur olduğunun kabulünün gerekeceğini düşünmekteyiz.

Son olarak belirtmeliyiz ki, bir eylemin cinsel ilişki olabilmesi için cinsel organın diğer kişinin vücuduna girmesi şarttır. Bu durumda cinsel organ dışında parmağın ya da başka bir cismin vücuda sokulması cinsel ilişki olarak kabul edilemeyecektir. Böylesi bir durumda eylem de suç teşkil etmeyecektir. Zira, eylem cinsel ilişki olarak vasıflandırılmadığından faile TCK’nın 104. maddesinin tatbiki imkanı bulunmamaktadır. Burada mağdur çocuğun algılama yeteneği gelişmiş olduğundan ve ayrıca eyleme de özgür iradesiyle bizzat izin verdiğinden TCK’nın 103. maddesinin (cinsel istismar) tatbiki de mümkün değidir.

 

Yrd.Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN 

NEWSPDR Seminer Komisyonu Sorumlusu
Bu haber 5252 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Hukuk Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
YAZARLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI