Test Eğitimleri Paketi

Psikoloji
canlı kurs canlı ders
0 (0 oy)
  • Son güncelleme 24.04.2024
  • Seviye Gelişmiş
  • Öğrenci 5 Kayıtlı kullanıcı
  • Dil Türkçe

Açıklama

1- SPSS EĞİTİMİ

SPSS’in İngilizce açılımı Statistical PackagefortheSocialSciences şeklindedir ve Türkçede  Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı olarak adlandırılmaktadır. Eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerde sıkça kullanılmaktadır.

SPSS programı üzerinden hazır data üzerinden anlatım yöntemi kullanılacaktır.

Veri türleri

Ölçme ve ölçek türleri

SPSS Programının yapısı ve veri girme

Betimsel İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Çapraz Tablolar

Normallik Testi

Parametrik Testler (OneSample T Testi, Bağımsız T Test, Bağımlı T testi, Tek Yönlü Varyans Analizi( Anova)

Non- parametrik Testler ( Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi)

Korelasyon Analizi ( Pearson, Sperman Korelasyon Katsayı)

Cronbach Alfa Katsayısı Bulma2- OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

Hacettepe Kişilik Envanteri

Semptom Tarama Listesi ( Scl-90-R )

Sınav Kaygısı Ölçeği

Liebowıtz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği

Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi

Burdon Dikkat Testi

Beck Depresyon Ölçeği

Kent EgyZeka Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi3- MMPI (MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ) EĞİTİMİ

MMPI teorik ve kuramsal içeriği

MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci

Psikometrik özelliklerinin aktarımı

MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması ,Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı

MMPI’ın Uygulanması

Testin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Gözlemlerin yorumlanması

Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması

İkili yükselme tiplerinin belirlenmesi

Konfigürasyonların belirlenmesi ve yorumlanması

Sınırda profiller

Psikotik ve nevrotik profillerin incelenmesi

Geçersiz profil örnekleri

MMPI’ın yorumlanması

MMPI profilinin çıkarılması ve dikkat edilmesi gereken noktalar

Bilgisayarda hesaplama ve bilgisayar programının kullanılması

Örnek profiller üzerinden geçerlilik alt ölçeklerini tek tek bütünü ile ele alma

Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama

Danışanın uyum düzeyinin belirlenmesi

İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama

Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma

Geçerlilik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profil bütünü ile yorumlama

Profilin Raporlaştırılması

Klinik gözlem ile MMPI profilinin bütünleştirilmesi

Bulguların rapora dönüştürülmesi

Örnek rapor çalışmaları4- ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)


5- PSİKOLOJİK TESTLER

Bireyi Tanıma Teknikleri

Zeka Bölümü Sınıflandırması

Testlerin Kullanım Amaçları ve Sınıflandırılması

Testlerin Doğru Kullanımı / Uyulması Gereken Kurallar

Test Teknikleri

Test Sonuçları

Psikolojik Değerlendirme

Test Öncesi Görüşme

Aile Görüşme Formu

Test Şartları

Kontrol Listeleri

CAT (Children’s Apperception Test) Çocuk Algı Testi

PEABODY Resim Kelime Testi

LOUİSA DUSS (Psikanalitik Hikayeler Testi)

RENE JİLYE (İlişkiler ve İletişim Testi)

OKHT (Okula Hazırlık Testi)

Metropolitan (Okul Olgunluğu Testi)


* Vaka Analizleri

* Soru Cevap Dersleri

* Süpervizyon

Ne öğreneceğim?
Gereksinimler?
  • Kimlik Fotokopisi
  • Öğrenci/Mezuniyet Belgesi

Bu ders için müfredat

Kullanıcı geri bildirimi

0 ortalama değerlendirme
1 0%
2 0%
3 0%
4 0%
5 0%

Yorumlar

Fiyat

20000 TL

Test Eğitimleri Paketi'nde uzman ve uzman adaylarının uygulayıcı olması için hazırlanan 5 eğitim yer almaktadır.

Kurs Özellikleri
  • Kayıtlı kullanıcı:5
  • Ders:0
  • Seviye:Gelişmiş
  • Dil:Türkçe
Eğitmen hakkında

NEWSPDR Academy

NEWSPDR

5243 Kayıtlı kullanıcı
82 Kurs

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!